2011Ročník 67Číslo 1

40 let katedry mikroelektroniky FEL ČVUT v Praze
Miroslav Husák, s. 1


MEMS prvky pro radioelektroniku
Miroslav Husák, Jiří Jakovenko, s. 2-5

Abstrakt - Článek popisuje nové RF komponenty realizované mikroelektronickými technologiemi MEMS. Pozornost je věnována používaným základním principům řízení činnosti RF prvků. Příspěvek se věnuje RF spínačům a cívkám realizovaným v technologiích MEMS. Jsou popsány principy činnosti, konstrukce a typické parametry.


Zdroje elektrické energie pro mikrosystémy
Vladimír Janíček, Miroslav Husák, s. 6-11

Abstrakt - Článek podává ucelený přehled jednotlivých typů zdrojů elektrické energie vhodné pro aplikace v oblasti mikrosystémů. Klasický trend použití primárních, příp. sekundárních typů článků pracujících na principu přeměny chemické energie na elektrickou je v poslední době stále častěji obohacován aplikací mikrogenerátorů pracujících na různých fyzikálních principech. Aplikace je omezována hlavně oblastí použití a dostupností primárního typu energie. Další část článku je věnována přehledu poněkud netradičních typů zásobáren energie, které slouží pro úschovu energie získané z generátorů.


Přesný bodový teploměr
Julius Foit, Jan Novák, s. 12-15

Abstrakt - V mnoha procesech technických, biologických a jiných je třeba měřit teplotu v podstatě bodově, co nejpřesněji a přitom udržovat minimální ovlivnění měřeného objektu. Z dostupných čidel se z mnoha důvodů, zejména pokud jde o dlouhodobou stabilitu, především osvědčují kovové termočlánky. V článku se popisuje obvodově a součástkově nenáročné řešení, dovolující spolehlivé analogové měření teplot v rozmezí ±200 °C s rozlišením 0,01 °C, tj. lepší než na 14 bitů. V současné době se pracuje na konstrukci kalibračního (linearizačního) A-D převodníku pro číslicový výstup.


Mikrooptický systém s vysokou účinností pro WDM hybridní optoelektronické přijímače
Julio Armas, Vítězslav Jeřábek, David Mareš, s. 16-18

Abstrakt - Článek se zabývá návrhem, konstrukcí a měřením parametrů mikrooptického WDM přijímacího systému, skládajícího se z kolimačních čoček a VHGT (Volume Holographic Grating Triplexer) filtru s vysokou difrakční účinností, který provádí prostorovou distribuci optických paprsků podle jejich vlnové délky. Tento mikrooptický systém bude dále využit pro WDM optoelektronický přijímač na účastnické straně sítě PON – FTTx, pracujícího na vlnových délkách 1490 nm (širokopásmový internet) a 1550 nm (digitální televizní signál). V článku jsou publikovány výsledky měření systému mikrooptické vazby s VHGT pro dvě orientace kolimačních čoček. Byly změřeny klíčové parametry VHGT pro vlnové délky záření λ = 1310 nm, 1490 nm a 1550 nm.


Monitorování dýchání
Jiří Kroutil, Miroslav Husák, Alexandr Laposa, s. 19-25

Abstrakt - Vzhledem k tomu, že dýchání patří k základním životním funkcím, je důležité znát jeho parametry a kvalitu. Výzkum je dnes veden u metod monitorujících dýchání tak, aby minimálně zatěžovaly pacienta. Tyto metody jsou důležité například pro monitorování průběhu dýchání během sledování kvality spánku nebo pro monitorování náhlé zástavy dýchání u kojenců. V článku jsou uvedeny metody, užívané nejen v lékařské praxi, ale i metody doposud vyvíjené.


Návrh osmibitového A/D převodníku s dvojí integrací
Miloslav Kubař, Jiří Jakovenko, s. 26-29

Abstrakt - A/D převodník je jedním z nejdůležitějších prvků RFID obvodů. SAR a sigma-delta A/D převodníky se používají v RFID obvodech nejčastěji. Cílem této práce je zjistit, zda je převodník s dvojí integrací vhodný také pro tyto obvody. Důvodem této změny je snazší návrh a nižší cena převodníku s dvojí integrací. Další velkou výhodou je vysoké NMR. Převodník je pak málo ovlivněn rušením, které je způsobeno RFID čtečkou. V tomto článku je prezentován kompletní postup návrhu osmibitového A/D převodníku s dvojí integrací určeného pro RFID obvody. Zároveň jsou zde uvedeny výsledky měření vyrobeného integrovaného obvodu. Cílem této práce bylo navrhnout obvod s rozlišením 8 bitů a přesností ±½ LSB INL a DNL.


Analogová korekce převodní charakteristiky senzoru pomocí obvodu v proudovém módu
Adam Bouřa, Pavel Kulha, Miroslav Husák, s. 30-35

Abstrakt - Článek popisuje způsob korekce převodní charakteristiky senzoru. Korekce je založena na předřazení analogového obvodu v proudovém módu, který má převodní charakteristiku inverzní k charakteristice senzoru. Tím lze docílit linearizace či zvýraznění některých částí charakteristiky. Popisovaný způsob uvažuje obvod složený z CMOS tranzistorů v režimu podprahové vodivosti. Je též popsán způsob realizace inverzní charakteristiky pomocí záporné zpětné vazby. Tento způsob je vhodný zejména v případech, kdy je přímý aproximační polynom příliš vysokého řádu.


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.