2012Ročník 68Číslo 2

Mutátory pro syntézu prvků vyšších řádů z Chuovy tabulky
Viera Biolková, Zdeněk Kolka, Dalibor Biolek, s. 1-5

Abstrakt - V článku je popsána metodologie syntézy mutátorů pro vzájemnou transformaci tzv. prvků vyšších řádů z periodické tabulky základních elektrotechnických prvků L. Chuy. Úkolem mutátoru je transformace prvku (α1,β1), připojeného k bráně 1, na prvek (α2,β2), simulovaný na bráně 2. Syntéza probíhá ve dvou krocích. Nejprve je nalezen behaviorální model mutátoru ve formě řízených zdrojů, pak je navrženo konkrétní obvodové řešení s využitím integrovaných aktivních prvků.


Měření kvantové účinnosti pro nedestruktivní diagnostiku n+p solárních článků
Robert Macků, Pavel Koktavý, s. 6-10

Abstrakt - Naše práce je zaměřena na nalezení fyzikální interpretace lokálních a objemových defektů solárních článků s využitím nedestruktivních testovacích metod. Často provádíme sadu elektrických měření, avšak perspektivní jsou i elektro-optické metody jako například měření kvantové účinnosti. Tento článek rozebírá filozofii tohoto měření a způsob vytvoření kvalitního experimentálního aparátu přizpůsobeného reálným potřebám. Budou demonstrovány výsledky související s kvalitou aparatury a solárními články opatřenými různými nitridovými vrstvami. Z těchto výsledků je následně možné určit např. interní kvantovou účinnost, která je velmi vhodná pro sledování povrchových i objemových fyzikálních parametrů vzorků.


Steganografia vo farebných obrazoch na báze DWT
Gabriel Bugár, Vladimír Bánoci, Dušan Levický, s. 11-17

Abstrakt - Článok je zameraný na problematiku utajovania informácií vo farebných obrazoch s rozličnými farebnými obrazovými modelmi využitím waveletovej transformácie. Prvé časti sú venované opisu súčasného stavu riešenej problematiky a štruktúry steganografických metód. V ďalších častiach sú uvedené základné princípy a vlastnosti waveletovej reprezentácie obrazov. V závere sú opísané navrhnutá metóda utajovania informácií a experimentálne výsledky.


Studium podstaty a kvantitativního vlivu nekorigovatelných vad vzorků při měření rezistivity tenkých vrstev metodou Van der Pauw
Irena Kašpárková, Josef Náhlík, Přemysl Fitl, s. 18-21

Abstrakt - Práce se zabývá typickými zjevnými i skrytými vadami vzorků, používaných při měření plošného odporu i objemové rezistivity tenkých vrstev metodou van der Pauw. Zaměřuje se především na ty vady, které vedou ve výsledku k nekorigovatelným chybám stanovené rezistivity. Práce tak volně navazuje na článek [1], který naopak pojednává o vadách početně korigovatelných. Ukážeme, že zejména izolované praskliny a otvory, které nedosahují až k okraji vzorku, jsou v tomto smyslu velmi zákeřnou nekorigovatelnou vadou. Proto jsme jednotlivé vady simulovali na Cu folii a jejich důsledky ukázali přesným měřením.


Příloha (nejen) pro mladé inženýry

Mnohokanálové diskrétne sústavy s polyfázovou štruktúrou a dokonalou rekonštrukciou
Jozef Zavacký, Ján Mihalík, s. P1-P7

Abstrakt - V článku najprv definujeme polyfázový rozklad prenosových funkcií filtrov analýzy a syntézy v mnohokanálových diskrétnych sústavách (MKDS) za účelom získania ich polyfázových reprezentácií. Potom vykonáme analýzu dvojkanálových polyfázových diskrétnych sústav s dokonalou rekonštrukciou a ukážeme ich priečkovú implementáciu na základe bezstratovej polyfázovej matice banky filtrov analýzy. A nakoniec analyzujeme mnohokanálové polyfázové diskrétne sústavy s dokonalou rekonštrukciou a problémy pri ich návrhu. Polyfázová reprezentácia MKDS umožňuje redukovať zložitosť jej návrhu ako aj implementácie a týmto dosiahnúť efektívnosť realizácie MKDS s veľkým počtom kanálov.


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.