2012Ročník 68Číslo 3

Symbolická analýza stejnosměrného pohonu se snižovacím spínaným měničem
Jaroslav Kalous, s. 1-6

Abstrakt - V článku je prezentováno praktické použití nově vyvíjeného programu SAMD pro stejnosměrný pohon, který se skládá ze snižovacího spínaného měniče a z motoru s permanentními magnety. Cílem je získat základní informace o statických a dynamických vlastnostech této soustavy ve tvaru přenosových funkcí a frekvenčních charakteristik pro přenosy střídy spínání, vstupního napětí a zatěžovacího momentu.


Analogová realizace prvků vyšších řádů z Chuovy tabulky pomocí inkrementálních mutátorů
Dalibor Biolek, Tomáš Teska, Lukáš Weiss, Jiří Holas, Filip Veškrna, s. 7-13

Abstrakt - V článku je popsána modulární stavebnice pro emulaci prvků vyšších řádů z Chuovy periodické tabulky. Kemulaci libovolného prvku vyššího řádu je zapotřebí čtyř různých typů modulů, které zabezpečují transformaci prvků v Chuově tabulce v různých směrech: jeden modul pro horizontální směr, druhý pro vertikální, a dva pro diagonální posuny. Další čtyři moduly jsou nezbytné k překonánípotenciálních problémů při spojování modulů, které by představovalo známý konflikt při spojování ideálních zdrojů stejného typu. Celkem je realizováno 8 různých modulů, obsahujících tzv. inkrementální mutátory. Jejich vhodným kaskádním spojováním lze emulovat libovolný prvek vyššího řádu. Modulární systém je univerzální, snadno vyrobitelný pomocí běžných integrovaných obvodů, a užitečný pro laboratorní experimenty. Moduly jsou napájeny z PC přes USB rozhraní. Speciální pozornost je věnována jejich návrhu z hlediska nízkých ofsetů a nízké výkonové spotřeby.


Generovanie textúrovej bázy ľudskej tváre
Ján Mihalík, s. 14-19

Abstrakt - Článok pojednáva o generovaní textúrovej bázy ľudskej tváre. Navrhujeme spôsob jej generovania na základe predspracovania trénovacieho súboru ľudských tvári a následnej PCA (Principal component analysis). Tento spôsob ju umožňuje generovať pre ľudské tváre s pohybom alebo bez pohybu, nezávislé od ich geometrického tvaru ako aj podmienok osvetlenia. Nakoniec poukazujeme na možnosti jej aplikácie v algoritmoch číslicového spracovania vizuálneho objektu ľudskej hlavy pre štandardy MPEG-4 a MPEG-7.


Řídicí procedura pro přibližnou symbolickou analýzu se zohledněním tolerancí obvodových parametrů
Zdeněk Kolka, Dalibor Biolek, Viera Biolková, s. 20-24

Abstrakt - Přibližná symbolická analýza je založena automatizovaném zjednodušování obvodového modelu s cílem zjednodušení symbolického tvaru zvolené obvodové funkce. Proces je řízen algoritmem, který obvykle monitoruje chybu vzniklou zjednodušováním na několika zvolených kmitočtech a pouze pro nominální hodnoty obvodových parametrů. Cílem článku je představit zlepšený řídicí algoritmus, který umožňuje odhad chyby s uvažováním tolerancí parametrů obvodových prvků. Navržené řešení je založeno na efektivním výpočtu citlivostí pomocí Sherman-Morrisnova vztahu. Výpočetní náročnost pro eliminaci jednoho parametru je dána dvěma inverzemi obvodové matice pro každý kontrolní kmitočet.


Referáty

Nábojové pumpy - přehled
David Matoušek, s. 25-30


Zprávy a oznámení

Profesor Leon Chua v Brně
Dalibor Biolek, s. 31


Zprávy a oznámení

3rd Memristor and Memristive Symposium
s. 31-32


Zprávy a oznámení

Konference RADIOKOMUNIKACE 2012
s. 32


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.