2013Ročník 69Číslo 1

Algoritmy DCT vizuálneho objektu
Iveta Gladišová, Ján Mihalík, s. 1-6 

Abstrakt - Klasická diskrétna kosínusová transformácia (DCT) používaná v štandardných videkodekoch prináša so sebou aj niekoľko nevýhod. Jednou z nich je zhoršená reprodukcia obrysu vizuálneho objektu. Za účelom jeho lepšej reprezentácie navrhujeme v článku algoritmus DCT s predspracovaním hraničných blokov vizuálneho objektu. Ďalej navrhujeme algoritmus DCT s ortogonalizáciou jej bázových funkcií v oblastiach hraničných blokov pomocou Gram - Smidtovej metódy. Získané výsledky DCT s predspracovaním hraničných blokov sú porovnávané s DCT pomocou tejto ortogonalizácie bázových funkcií pre vstupný objekt ľudskej hlavy. Tiež sú porovnávané s výsledkami algoritmu klasickej DCT vizuálneho objektu. V závere je vyhodnotenie výsledkov efektívnosti metód kódovania, meranie vplyvu zanedbania určitého počtu spektrálnych koeficientov na kvalitu spätne transformovaného vizuálneho objektu, pomerov špičkových hodnôt signálu k šumu v hraničných blokoch obrazu tohto objektu.


Úhel pohledu

Nový pohled na možnosti automatizovaného (počítačového) odvozování
Jaromír Křemen, s. 7-11 

Abstrakt - Automatizované odvozování, tvořící podstatnou část oboru umělé inteligence, probíhá vždy v rámci vhodně zavedeného formálního systému. Doposud předpokládané možnosti ve smyslu aplikační oblasti formálních systémů jsou mylné. V článku ukážeme, v čem omyl spočívá, a uvedeme skutečnou aplikační oblast, která je výrazně menší než dosud předpokládaná. Vhodné nástroje k tomu účelu vybudujeme na základě porovnání přirozeného a umělého (Newtonova) poznání, zejména pak odpovídajících filtrů poznání. Ukážeme, že znalosti získané přirozeným a umělým poznáním mají rozdílné a nezaměnitelné vlastnosti a že pouze znalosti získané umělým poznáním lze použít v automatizovaném odvozování.


Dopisy redakci

Model memristoru s dvoustavovou memduktancí
Dalibor Biolek, Zdeněk Biolek, Viera Biolková, s. 12-13 


Referáty

Přehled identifikačních technologií pro "Internet věcí" = koncept sítě mezi nejrůznějšími objekty
Jaroslav Kadlec, Radek Kuchta, Radovan Novotný, s. 14-20 


Recenze

Kniha "Acoustics: Sound Fields and Transducers", Leo L. Beranek, Tim J. Mellow, Academic Press / Elsevier
Zbyněk Bureš, s. 21 


Zprávy a oznámení

Konference pedagogů elektrotechnických oborů v Brně
s. 22


Zprávy a oznámení

ISCAS 2013
s. 22


Zprávy a oznámení

Prof. Radimír Vrba je laureátem Ceny města Brna
s. 22


Zprávy a oznámení

Nabídka studijních programů FEL ČVUT v Praze a FVT UO v Brně
s. 23-24


Příloha (nejen) pro mladé inženýry

Výpočet diskrétní konvoluce v prostředí MATLAB®
Karel Zaplatílek, s. P1-P4 

Abstrakt - Článek je věnován praktickým výpočtům lineární a kruhové konvoluce v prostředí MATLAB. Jsou uvedeny dva konkrétní příklady včetně detailního rozboru jejich výpočetní náročnosti. Pro výpočet obou typů konvolucí je použit také algoritmus FFT.


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.