2013Ročník 69Číslo 3

Teorie a vlastnosti syntezátoru frekvence založeného na principu zpětnovazební sčítačky
Milan Štork, s. 1-9 

Abstrakt - Syntezátor frekvence založený na principu zpětnovazební sčítačky “Flying adder“, je relativně nový princip vytváření zlomkové frekvence z referenční frekvence. Hlavní výhodou je to, že se celý systém skládá pouze z číslicových obvodů. Další výhodou je rychlá odezva syntezátoru. Na druhé straně, tento syntezátor generuje pouze průměrnou žádanou frekvenci, která není spektrálně čistá. Přesto však byl od svého vynálezu (kolem roku 2000) tento syntezátor již použit v řadě aplikací. V tomto článku jsou uvedeny základní informace o vlastnostech tohoto syntezátoru včetně výsledků simulace a realizace.


Planární filtr v tlustovrstvové technologii
Jiří Pulec, Ivan Szendiuch, s. 10-14 

Abstrakt - Článek pojednává o realizaci planárního filtru tlustovrstvovou technologií, která nabízí široké možnosti především pro aplikaci pasivních prvků a systémů, a to jak se soustředěnými, tak i s rozloženými parametry. Jsou zde zmíněny také základní požadavky kladené na použité materiály, jež jsou důležitým faktorem ovlivňujícím funkčnost, spolehlivost a také cenu. Planární filtr je jedním z typických příkladů využití vrstvových technologií. Nabízí dobré možnosti prověření vhodnosti tlustovrstvové technologie nejen s ohledem na funkčnost, ale také na reprodukovatelnost a flexibilnost pro tuto oblast aplikací. V článku je popsána realizace planárního tlustovrstvového filtru a jsou zde uvedeny výsledky dosažené měřením, včetně jejich vyhodnocení.


Referáty

Historie rozhlasového vysílání v České republice
Karel Mikuláštík, s. 15-19 


Zprávy a oznámení

Nekrolog - Prof. Ing. Juraj Valsa, CSc.
Dalibor Biolek, s. 20-22 


Zprávy a oznámení

40 rokov vojenského školstva na Liptove
Alena Haragová, s. 23 


Zprávy a oznámení

Medzinárodná vedecká konferencia KIT 2013
Marcel Harakaľ, s. 24 


Zprávy a oznámení

Konference RADIOKOMUNIKACE 2013
s. 24 


Příloha (nejen) pro mladé inženýry

Použití blokovacích kondenzátorů při návrhu DPS
Ondřej Čožík, s. P1-P8 

Abstrakt - Článek se zabývá problematikou použití blokovacích kondenzátorů při návrhu desky plošných spojů. Po obecném popisu kondenzátoru a jeho vlastností následuje rozdělení blokovacích kondenzátorů podle důvodů jejich použití, určení jejich kapacity a volba nejvhodnějšího pouzdra. Dále jsou popsány typy blokovacích kondenzátorů, jejich výhody, nevýhody a negativní vlivy při volbě nevhodného pouzdra blokovacího kondenzátoru. Krátce je zmíněno i použití LC filtru pro blokování napájecího napětí. Poslední část popisuje správný návrh spojů a rozmístění součástek na DPS.


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.