2013Ročník 69Číslo 4

Příspěvek k odhadům účinnosti spínaných stejnosměrných měničů
Jaroslav Kalous, s. 1-8 

Abstrakt - Článek se zabývá odvozením analytických výrazů pro účinnosti tří spínaných měničů s jedním induktorem a dvou spínaných měničů se dvěma induktory v ustáleném stavu pracujících v nepřerušovaném proudovém režimu. K tomu byla využita metoda průměrování stavového prostoru spolu s principy rovnováhy elektromagnetické indukce pro induktory a náboje pro kapacitory.


Statistická analýza výsledků subjektivních testů různých 3D televizorů
Libor Boleček, Václav Říčný, Ondřej Kaller, s. 9-15 

Abstrakt - Článek se zabývá subjektivním hodnocením kvality 3D obrazů v závislosti na různých úhlech pozorování. Jsou uvedeny výsledky subjektivně hodnocených tří 3D video-sekvencí a tří 3D fotografií uskutečněných 28 pozorovateli. Subjektivní testy byly provedeny na třech typech 3D zobrazovacích systémů: dva typy s potřebnými brýlemi (aktivní řízené zatemňovací brýle a pasivní polarizační brýle) a jeden auto-stereoskopický zobrazovač. Výsledky potvrzují očekávaná omezení použitých 3D zobrazovacích systémů. Článek obsahuje popis procedury subjektivních testů, jejich shrnutí a vyhodnocení výsledků. Výsledky subjektivních testů jsou doplněny rovněž o výsledky objektivních měření fotometrických a kolorimetrických parametrů všech použitých 3D displejů. (v anglickém jazyce)


Analogové aplikace memristivních systémů
Dalibor Biolek, Jiřina Polcrová, s. 16-24 

Abstrakt - Memristivní systémy jsou díky svým speciálním paměťovým efektům potenciálně využitelné k inovativním aplikacím v tradičních oblastech analogového zpracování signálů. V článku jsou analyzovány takové vlastnosti memristivních systémů, které by mohly být dobrým důvodem pro jejich využití v konkrétních aplikacích. Ukazuje se, že systémy, chovající se jako ideální memristory, nejsou vhodnými kandidáty pro takováto využití. Pozornost je zaměřena na jednoduchý memristivní systém s prahovým spínáním, který se jeví jako užitečný stavební blok pro nejrůznější analogové aplikace.


Referáty

HbbTV – Experimentální pracoviště na ČVUT
Zdeněk Švachula, Martin Bernas, s. 25-28 


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.