2014Ročník 70Číslo 1

Simulace tepelných vlastností pouzder QFN a BGA
Boleslav Psota, Ivan Szendiuch, s. 2-6 

Abstrakt - Článek pojednává o aktuální oblasti současné mikroelektroniky, kterou je problematika odvodu tepla u moderních typů pouzder. Zde je zaměřena pozornost na pouzdra QFN (Quad-Flat No-leads) a částečně také BGA (Ball Grid Array). Problematika chlazení je řešena pomocí počítačových simulací v programu ANSYS Workbench. Důraz je kladen na možnosti úpravy desky pro uvedené typy pouzder a vyhodnocení zlepšení tepelných parametrů pro takovou úpravu.


Program pro výpočet prostorových souřadnic a hloubkové mapy
Libor Boleček, Václav Říčný, s. 7-13 

Abstrakt - V článku je popsán interaktivní program pro výpočet prostorových souřadnic (x, y, z) 3D scény a tvorbu její hloubkové mapy z jediného stereoskopického snímku scény. Aplikace byla vytvořena v prostředí MATLAB. Program může nalézt uplatnění v mnoha oblastech – např. ve strojírenství, stavebnictví, kriminalistice aj. Uživatel může použít různé metody a tím ovlivnit přesnost výstupu. Vstupem jsou dva prostorově posunuté snímky stejné scény. Výstupem mohou být souřadnice vybraných bodů 3D scény, její prostorový model, případně její hloubková mapa. Aplikace může sloužit jako výukový nástroj, prostředek pro praktickou analýzu 3D scény. Článek obsahuje praktické výsledky a popis původních implementovaných algoritmů.


Pohledy do minulosti elektrotechniky

Fenomén Doppler
Daniel Mayer, s. 14-17 


Referáty

Videokomunikácie v ISDN a ATM sieťach
Ján Mihalík, s. 18-22 


Zprávy a oznámení

Konference RADIOKOMUNIKACE 2013
Olga Müllerová, s. 23-26


Zprávy a oznámení

Konference pedagogů elektrotechnických oborů
Michal Dub, Dalibor Biolek, s. 26-28


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.