2014Ročník 70Číslo 3

Automatizované měření vývoje polarizačního stavu optického záření v prostředí MATLAB®
Filip Dvořák, Čestmír Vlček, s. 1-5 

Abstrakt - Článek pojednává o měření vývoje polarizačního stavu optického záření prostřednictvím aplikace automatizovaného měření v prostředí MATLAB. V teoretické části je provedena analýza metody určení vývoje polarizačního stavu z naměřených hodnot optické intenzity prostřednictvím Muellerových matic a Poincaréovy koule. Aplikační část popisuje hlavní algoritmy nutné k vytvoření vlastní aplikace. Je popsána použitá metoda včetně klíčových příkazů a cyklů nezbytných pro nastavení a řízení sériové komunikace RS-232.


Syntéza memristivního systému s předepsaným typem hysterezní smyčky
Dalibor Biolek, Zdeněk Biolek, Viera Biolková, Zdeněk Kolka, Zdeněk Kincl, Tomáš Teska, s. 6-12 

Abstrakt - V článku je navržen jeden z možných postupů získání modelu memristivního systému, který by za podmínek definovaného buzení harmonickým signálem vykazoval hysterezní smyčku v souřadné soustavě napětí-proud s předepsanými vlastnostmi. Při syntéze se využívá nově odhalených souvislostí mezi matematickým modelem obecného memristivního systému, spektrálním složením napětí a proudu na svorkách memristivního systému a typem příslušné hysterezní smyčky. Popsaná syntéza je prvním krokem k návrhu memristivních systémů pro konkrétní nelineární analogové aplikace.


Pohledy do minulosti elektrotechniky

Profesor Josef Hak - zapomenutý český elektrotechnik světového věhlasu
Daniel Mayer, Bohumil Král, s. 13-14 


Referáty

Polovodičové paměti NAND Flash
Radovan Novotný, Jaroslav Kadlec, Radek Kuchta, s. 15-21 


Referáty

Videokomunikácie v konvenčných telefónnych sieťach
Ján Mihalík, s. 22-24 


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.