2014Ročník 70Číslo 4

Číslicová filtrace burstového impulzu a detekce jeho obálky
Karel Hájek, Valeriya Nenakhova, s. 1-5 

Abstrakt - Článek pojednává o možnostech optimálního číslicového zpracování ultrazvukových burstů silně zarušených budicími ultrazvukovými signály, kdy je hledána obálka detekovaného burstu a její počátek. Řešení této problematiky slouží pro vývoj nové metody nelineární ultrazvukové spektroskopie. Pro řešení je využita optimalizovaná IIR filtrace a detekce obálky burstu metodou výpočtu modulu nosné harmonické složky v ohraničeném úseku.


Komentář k metodě numerické inverzní Laplaceovy transformace - možná zobecnění a analýza chyb
Lubomír Brančík, Nawfal Al-Zubaidi R-Smith, s. 6-10 

Abstrakt - Práce se zabývá souvislostí mezi metodou numerické inverzní Laplaceovy transformace (NILT) založené na aproximaci exponenciální funkce exp(st) v definičním Bromwichově integrálu ILT pomocí výrazů s hyperbolickými funkcemi a metodou přímé numerické integrace tohoto integrálu. Je ukázáno, že příslušné přibližné vzorce lze obdržet i numerickou integrací Bromwichova integrálu za předpokladu, že jsou integrační cesta i krok vhodně voleny jako časově závislé. Je rovněž naznačeno možné zobecnění vzorců.


Pohledy do minulosti elektrotechniky

Jozef Murgaš - bezdrôtová telegrafia a rádio
Ján Šebo, s. 11-14 


Zprávy a oznámení

Konference RADIOKOMUNIKACE 2014
Olga Müllerová, s. 15-18 


Zprávy a oznámení

Výstava „Wireless World“ v Bratislave
s. 19 


Zprávy a oznámení

Nová publikace o systému MATLAB®
Karel Zaplatílek, s. 20 


Příloha (nejen) pro mladé inženýry

Společné principy memristoru, memkapacitoru a meminduktoru
Zdeněk Biolek, s. P1-P12 

Abstrakt - Díky objevu prvku zvaného “HP memristor” v kalifornských laboratořích firmy Hewlett Packard v roce 2008 byl znovu „oprášen“ starý koncept paměťových prvků typu memkapacitor a meminduktor z 80. let minulého století. Cílem článku je ukázat společné rysy memristoru, memkapacitoru a meminduktoru, poukázat na projevy paměťového chování napříč různými fyzikálními platformami a poskytnout inspiraci pro další studium prostřednictvím počítačových modelů.


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.