2015Ročník 71Číslo 1

Zveřejněno online 31.3.2015

Multiwaveletová transformácia obrazu
Jozef Zavacký, Ján Mihalík, Ondrej Kováč, s. 1-5 

Abstrakt - Článok sa zaoberá implementáciou diskrétnej multiwaveletovej transformácie(DMWT) obrazu. Najprv je navrhnutý spôsob implementácie jednorozmernej DMWT (1RDMWT) pre DGHM (Donovan, Geronimo, Harding, Massopust) multiwavelety s využitím diskrétnej konvolúcie a skalárnych filtrov, z ktorých pozostávajú multifiltre (vektorové filtre). Skreslenie na hraniciach spracovávaných signálov je eliminované ich vhodným symetrickým predĺžením v procese implementácie 1RDMWT. Následne je navrhnutý spôsob implementácie multiwaveletovej transformácie obrazu jednoduchým rozšírením 1RDMWT na dva rozmery separovateľným spôsobom. Nakoniec bol vykonaný výpočet energií jednotlivých subpásiem transformovaného vstupného obrazu s vyhodnotením experimentálnych výsledkov.


Rozpoznávanie hudobných nástrojov pomocou vybraných audio príznakov
Miroslav Malík, Michal Chmulík, Daša Tichá, s. 6-10 

Abstrakt - Článok sa zaoberá rozpoznávaním 13 druhov európskych orchestrálnych hudobných nástrojov za pomoci klasifikačných metód kNN a GMM s použitím 7 samostatných druhov a 2 kombinácií audio príznakov, menovite MFCC, formanty, LPC, LSP a z nich odvodených príznakov. Cieľom bolo zistiť vhodnosť testovaných príznakov pre dané klasifikačné metódy.


Referáty

Měření vlastností extrémně širokoúhlých zobrazovacích systémů
Petr Janout, Petr Skala, Jan Bednář, Petr Páta, s. 11-13 


Pohledy do minulosti elektrotechniky

Moravský Edison
Daniel Mayer, s. 14-15 


Dopisy redakci

Vliv izotermálního stárnutí na spolehlivost pájeného spoje
Petr Stejskal, s. 16-18 


Příloha (nejen) pro mladé inženýry

Prvky proudového módu v laboratorní výuce
Jiří Vávra, Josef Bajer, s. P1-P6 

Abstrakt - Článek je věnován tématu aktivních prvků proudového módu a jejich zavedení do laboratorní výuky předmětu Elektronické obvody. Tato problematika je na Katedře elektrotechniky Univerzity obrany v Brně vyučována více než 10 let. Výuka tohoto tématu probíhá teoreticky, početním návrhem obvodů pracujících v proudovém módu a počítačovou simulací s behaviorálními modely aktivních prvků. Laboratorní výuka této zajímavé a důležité oblasti elektroniky chybí, jelikož aktivní prvky proudového módu nejsou v diskrétní podobě dostupné. Článek popisuje způsob realizace těchto prvků v podobě hybridních modulů sestavených z běžně dostupných součástek, sestavení nové laboratorní úlohy a její integraci do výuky.


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.