2015Ročník 71Číslo 2

Zveřejněno online 7.7.2015

Zabezpečení komunikace senzorického systému
Ondřej Čožík, Jaroslav Kadlec, s. 1-7 

Abstrakt - Článek se zabývá problémem zabezpečení komunikace v kompletním senzorickém systému kombinujícím RF síť se sítí Ethernet. V úvodu je popsána požadovaná topologie celého systému k zabezpečení včetně jednotlivých vrstev systému a jejich využití. Ve druhé části článku je zpracováno navázání zabezpečené komunikace mezi jednotlivými prvky na síti Ethernet prostřednictvím protokolu TLS. V poslední části je popsáno nově navržené zabezpečení pro prvky v bezdrátové síti využívající ustavení skupinového klíče protokolem GDH.3. Pro prvky na nejnižší vrstvě RF systému je použit standardní protokol pro ustavení klíče mezi dvěma stranami založený na algoritmu Diffie-Hellman.


Dvoucestný memristivní usměrňovač
Jiří Vávra, Dalibor Biolek, s. 8-11 

Abstrakt - Přesné nízkonapěťové usměrňovače jsou důležitými bloky analogového zpracování signálů. V článku je představen nový přesný dvoucestný usměrňovač založený na bipolárních memristivních systémech s prahem (BMST). V porovnání s klasickými usměrňovači založenými na operačních zesilovačích a diodách lze u tohoto obvodu řídit přesnost a rychlost nezávislými parametry. Výstupy PSpice simulací dokládají schopnost obvodu usměrňovat signály s nelineárním zkreslením, které lze udržet v přijatelných mezích volbou prahového napětí.


Pohledy do minulosti elektrotechniky

Sousedíkova továrna za druhé světové války očima Ing. Miroslava Šmoka
Bohumil Král, s. 12-14 


Zprávy a oznámení

Nekrolog - Prof. Jiří Vlach
Dalibor Biolek, s. 15-17 


Zprávy a oznámení

Nekrolog - Ing. Miroslav Procházka, CSc.
Vladimír Schejbal, s. 18-19 


Zprávy a oznámení

Program DYNAST je volně k dispozici
Heřman Mann, Michal Ševčenko, s. 20 


Zprávy a oznámení

XXV. ročník konference Radiokomunikace proběhne v říjnu v Pardubicích
s. 21 


Recenze

Kniha "Vzestupy a pády české televizní techniky", Karel Vambera
Václav Říčný, s. 22-23  


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.