2015Ročník 71Číslo 3

Zveřejněno online 11.10.2015

Forenzické určovanie autorstva pomocou kampakčného algoritmu
Ivana Tokárová, Lukáš Meluch, Peter Farkaš, Eugen Ružický, s. 1-5 

Abstrakt - Problém prisudzovanie textov ich autorom sa stal aktívnou oblasťou výskumu koncom 19. storočia. V ostatnom desaťročí priťahuje zvýšený záujem vďaka novým možnostiam, ktoré poskytuje výpočtová technika. V tomto rukopise je prezentovaný návrh algoritmu, pomocou ktorého je možné forenzické skúmanie autorstva diel. Návrh algoritmu vychádza z kompakčného algoritmu. Prvá časť informuje o vybranom kompakčnom algoritme [1], ktorý sme sa rozhodli použiť na skúmanie. Obsahuje tiež opis testovania algoritmu na reálnych dielach a zhodnotenie výsledkov týchto testov.


Kmitočtová analýza filtrů se spínanými kapacitory v SPICE programech metodou rozštěpení uzlu
Dalibor Biolek, Viera Biolková, Zdeněk Kolka, s. 6-9 

Abstrakt - V článku je popsána metoda získávání kmitočtových charakteristik obvodů se spínanými kapacitory v programech typu SPICE, u nichž je přímá AC analýza těchto obvodů principiálně nemožná. Metoda vychází z nábojových rovnic spínaného obvodu v rovině z, které jsou upraveny na rovnice pro proudy. Z upravených rovnic jsou pak zkonstruovány makromodely kapacitoru a operačního zesilovače, které jsou následně implementovány jako podobvody SPICE. Postupy jsou implementovány tak, aby metoda generovala správné výsledky pro obvody s dvoufázovým spínáním, obsahující ideální spínače a transformační prvky typu operační zesilovač. Pro pohodlné zadávání modelu v schématickém editoru jsou zavedeny speciální schématické značky součástek, umožňující uživateli definovat propojení uzlů spínači v každé spínací fázi, jakož i výběr vstupních a výstupních vzorků pro definici příslušných kmitočtových charakteristik.


Pohledy do minulosti elektrotechniky

Objevitelé a jejich učitelé - Příběh Heinricha Rudolfa Hertze
Daniel Mayer, s. 10-12 


Pro inspiraci

Vzdálený přístup k virtuální výukové laboratoři
František Smrčka, Michal Bílek, František Zezulka, s. 13-18 


Zprávy a oznámení

XXV. ročník konference Radiokomunikace se letos uskuteční již v polovině října
s. 19 


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.