2015Ročník 71Číslo 4

Zveřejněno online 23.12.2015

Modelování a simulace rozsáhlých memristivních sítí
Dalibor Biolek, Zdeněk Kolka, Viera Biolková, Zdeněk Biolek, Jaroslav Nosek, s. 1-6 

Abstrakt - V článku jsou popsány modely tzv. HP memristoru na bázi TiO2, které jsou vyvinuty s cílem počítačových simulací velmi rozsáhlých memristivních sítí, obsahujících stovky tisíc až milióny memristorů. Nutnost simulací takto rozsáhlých systémů vyplývá ze složitosti různých neuromorfních systémů a obvodů pro masivní paralelní analogové výpočty, které využívají memristory. Je ukázáno, jak vytvářet takové modely s ohledem na minimalizaci simulačních časů a konvergenčních problémů.


Použití memristivního obvodu k měření kapacit
Zdeněk Biolek, Dalibor Biolek, s. 7-10 

Abstrakt - V článku je popsána jednoduchá metoda měření kapacity pomocí memristivního systému. Na rozdíl od běžných metod stanovování kapacity měřeného dvojpólu střídavým měřením je použito měření stejnosměrné. V případě nelineárního kapacitoru je tak možné přímo proměřit jeho konstituční relaci typu náboj versus napětí. Měření spočívá v nabíjení kapacitoru ze zdroje napětí přes memristivní systém, který se v podmínkách měření musí chovat jako ideální memristor, případně ideální generický memristor, se striktně monotónní závislostí memristance na náboji. Elektrický náboj, procházející ze zdroje do kapacitoru, je pak jednoznačně zjistitelný z rozdílu mezi počáteční a aktuální memristancí.


Pohledy do minulosti elektrotechniky

Mají Maxwellovy rovnice duši?
Daniel Mayer, s. 11-13 


Referáty

Videokomunikácie v DVB sieťach
Ján Mihalík, s. 14-16 


Zprávy a oznámení

Konference Radiokomunikace 2015
Olga Müllerová, Richard Ryvola, s. 17-23  


Zprávy a oznámení

Seminář techniků televizních kabelových rozvodů a společných televizních antén
s. 24  


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.