2016Ročník 72Číslo 1

Zveřejněno online 4.4.2016

Mnohouživatelské systémy MU-MIMO a systémy masívní MIMO - 1. díl
Václav Žalud, s. 1-7 

Abstrakt - Tento příspěvek se zabývá anténními systémy s mnohonásobným vstupem a výstupem (MIMO). Po úvodu jsou zde popisovány systémy MIMO s jediným uživatelem (SU-MIMO). Následující hlavní část příspěvku je zaměřena na mnohouživatelské systémy MIMO (MU-MIMO) a na jejich nejperspektivnější alternativu, jíž jsou systémy masívní MIMO. Poslední část příspěvku pojednává o některých dosud ne úplně vyřešených otázkách, jako jsou např. problém kontaminace pilotních signálů, nepříznivých podmínek šíření atd.


Měření a modelování šumu při Zenerově průrazu
Jan Divín, s. 8-11 

Abstrakt - Článek je věnován měření šumu při průrazu na Zenerově diodě za použití nízko-šumového proudového zesilovače a dynamického signálového analyzátoru. Je navržena struktura makromodelu a implementovány rozměrové závislosti. Použitý makromodel diody umožňuje přesnější modelování parazitních jevů v Zenerově diodě a modelování šumu při průrazu na Zenerově diodě za použití proudového zdroje bílého šumu. Platnost modelu je potvrzena srovnáním měřených a simulovaných dat.


Pohledy do minulosti elektrotechniky

Ing. Josef Londin, DrSc. - v Sousedíkově stopě
Bohumil Král, s. 12-14 


Zprávy a oznámení

Nekrolog - Ing. Dominik Kupčák, CSc.
Vladimír Schejbal, Pavel Bezoušek, s. 15-16 


Zprávy a oznámení

Nekrolog - Doc. Ing. Heřman Mann, DrSc.
Pavel Ripka, s. 17 


Zprávy a oznámení

RADIOELEKTRONIKA 2016 - 26. ročník medzinárodnej konferencie prvý krát v Košiciach!
s. 18  


Zprávy a oznámení

Firma UNIT s.r.o. s dlouholetou tradicí na českém trhu vzdělávání pořádá
s. 19  


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.