2016Ročník 72Číslo 3

Zveřejněno online 12.10.2016

Syntezátor frekvence s nábojovým vyrovnáním
Milan Štork, s. 1-6 

Abstrakt - Tento příspěvek popisuje nový princip frekvenčního syntezátoru se zlomkovým kmitočtem, který je založený na principu nábojového vyrovnání, a který potlačuje rušivé spektrální čáry při periodickém odstraňování z řady pulzů. Nový frekvenční syntezátor může být použit také jako univerzální stavební blok u fázových závěsů. Je prezentována matematická analýza a simulace systému.


Vyšetřování stability systémů s částmi pracujícími jak diskrétně, tak i spojitě v čase
Dalibor Biolek, Zdeněk Kolka, Viera Biolková, s. 7-10 

Abstrakt - V článku je popsán problém s nestabilním chováním diskrétních systémů spolupracujících s analogovými bloky. Typickým příkladem jsou konvoluční číslicové filtry ve smyčkách zpětných vazeb s AD a DA převodníky, analogovými antialiasingovými a rekonstrukčními filtry a aplikačními obvody. Je ukázáno, že o stabilitě takovýchto soustav lze v lineárních případech rozhodovat na základě rozložení pólů přidružené přenosové funkce v rovině z, a že toto rozložení závisí jak na algoritmu číslicového filtru, tak i na parametrech analogových bloků a vzorkovacím kmitočtu. Je představena metodologie vyšetřování stability takovýchto systémů lineární i nelineární povahy pomocí simulačních programů typu SPICE.


Příloha (nejen) pro mladé inženýry

Nové trendy v radiolokaci
Libor Dražan, s. P1-P6 

Abstrakt - Příspěvek se zabývá problematikou nových trendů vývoje v radiolokaci se zaměřením na oblast obrany a bezpečnosti, která zásadně ovlivňuje aplikace radiolokační techniky v ostatních oblastech života. Pozornost bude věnována zejména trendům vývoje v oblasti detekce cílů se sníženou účinnou radiolokační odraznou plochou charakteru STEALTH. V příspěvku bude také věnována pozornost některým aplikacím radiolokačních systémů v oblastech mimo obranu a bezpečnost.


Zprávy a oznámení

XXVI. konference Radiokomunikace
s. 17  


Zprávy a oznámení

Vzdělávací aktivity firmy UNIT s.r.o.
s. 18  


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.