2016Ročník 72Číslo 4

Zveřejněno online 10.2.2017

Diferenciální rovnice extended memristoru se skalárním stavem
Zdeněk Biolek, s. 1-5 

Abstrakt - Extended memristor je nový název pro memristivní systém, tj. pro nelineární rezistor, který je závislý na stavu přidruženého dynamického systému. Tento jednobran je charakterizován portovou rovnicí ve tvaru Ohmova zákona a stavovou rovnicí, která popisuje jeho dynamiku. Stejně dobře popisuje chování extended memristoru jeho diferenciální rovnice (DE), do které vstupují výlučně okamžité hodnoty jeho napětí, proudu a jejich derivací jako funkce času. Článek obsahuje odvození obecného tvaru DE pro libovolný extended memristor se skalárním stavem a ukazuje, že jde vždy o nelineární rovnici 1. řádu. Jsou odvozeny tvary DE pro hyperbolický model HP memristoru s Joglekarovou okénkovou funkcí a také pro některé zástupce generických memristorů.


Poznámka k numerické přesnosti modifikovaného Pickettova modelu memristoru
Dalibor Biolek, s. 6-8 

Abstrakt - V článku jsou navrženy modifikace matematického modelu TiO2 memristoru, který vychází z aproximací Simmonsových rovnic tunelového efektu v strukturách MIM (Metal-Insulator-Metal). Cílem modifikací je dosažení korektního numerického chování modelu v programech typu SPICE.


Referáty

Videokomunikácie na Internete
Ján Mihalík, s. 9-13 


Pro inspiraci

Jak počítá MATLAB® na superpočítači SALOMON
Rudolf Jalovecký, Univerzita obrany, s. 14-19 

Abstrakt - Článek ukazuje na možnosti výrazného zrychlení výpočtů v simulačním prostředí MATLAB® při využití velmi výkonného superpočítače SALOMON, který spravuje Ostravska univerzita - Vysoka škola báňská. Tento výkonný superpočítač resp. dva, SALOMON a ANSELM, umožňují dálkovou správu všech dostupných funkcí simulačního prostředí MATLAB. Hlavní výhoda použití superpočítače tkví v tom, že můžeme realizovat paralelní výpočty daného problému a tím v jednom čase využít více jader k provádění výpočtů. Protože jde o dálkové zpracování, je nutno připravit veškeré výpočty do bezobslužných dávek - skriptů a všechny vstupní a výstupní data uchovávat v datových souborech. Obsahem článku je nejen uživatelský přístup, ale i poznámky k záludnosti provozu, s kterými se autor setkal v průběhu ročního využívání výpočetního času na superpočítači.


Pohledy do minulosti elektrotechniky

Seminární práce, která položila základy elektrotechniky
Daniel Mayer, s. 20-22 


Zprávy a oznámení

Ladislav Zobač – devadesátiletý elektroinženýr a konstruktér „par excelence“
Bohumil Král, s. 23-25 


Zprávy a oznámení

Devadesát let Josefa Dadoka
Bohumil Král, Alžběta Blatná, s. 26-32 


Zprávy a oznámení

Konference Radiokomunikace 2016
Olga Müllerová, Richard Ryvola, s. 33-41 


Zprávy a oznámení

Vzdělávací aktivity firmy UNIT s.r.o.
s. 42  


Příloha (nejen) pro mladé inženýry

Využitie technológie ZigBee na vytvorenie siete na meranie teploty v elektrických zariadeniach
s. P1-P6 

Abstrakt - Príspevok je zameraný na návrh jednoduchej siete na báze technológie Zigbee ProSeries 2, určenej na meranie teploty rôznych elektrických zariadení za účelom ich ochrany proti prehrievaniu, aby v prípade prehrievania zariadení bolo možné v reálnom čase zareagovať a odstrániť prípadnú poruchu a ochrániť tak prehrievajúce sa zariadenie pred prípadným poškodením.


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.