2017Ročník 73Číslo 2017

Zveřejněno online 6.11.2017

Zobecněný Tellegenův princip a jeho aplikace v lineárních, nelineárních a chaotických systémech
Milan Štork, Daniel Mayer, s. 1-6 

Abstrakt - Článek se zabývá novým přístupem k řešení systémů z oblasti striktně kauzálních reprezentací, založeném na fyzikální korektnosti. Popsané řešení problému je založeno na zobecnění Tellegenova přístupu, dobře známého z elektrotechniky. Novinkou tohoto přístupu je, že je založen na abstraktní stavové energii. Lze jej použít pro reálné lineární, nelineární a chaotické systémy, např. elektrické obvody, ale také všechny systémy, které lze popsat stavovými rovnicemi. Výsledkem jsou matematicky i fyzicky korektní výsledky. V článku jsou řešeny různé typy základních systémů. Vše je doplněno řešenými příklady.


Analogově-číslicová emulace obvodových prvků
Zdeněk Kolka, Dalibor Biolek, Viera Biolková, Jan Vorálek, s. 7-10 

Abstrakt - Článek pojednává o emulaci analogových dvojpólových obvodových prvků s využitím smyčky s číslicovým zpracováním signálu. Emulátor je možné využít k provádění obvodových experimentů za situace, kdy fyzická součástka není dostupná či dokonce vůbec neexistuje. Mikrokontrolér měří svorkové napětí nebo proud a dopočítává hodnotu proudové nebo napěťové odezvy. V návaznosti na náš předchozí výzkum článek analyzuje emulátor se zdrojem proudu řízeným napětím pro emulaci rezistivních a induktivních prvků. Je navržena nová konfigurace pro rezistivní prvky, která rozšiřuje oblast stability. Je též navržena číslicová kompenzace parazitního vlivu rekonstrukčního filtru a aperturového zkreslení DA převodníku pro rezistivní a induktivní systémy.


Měření vyšších proudů pomocí integrovaného Hallova senzoru
Přemysl Janů, s. 11-14 

Abstrakt - Článek je věnován měření stejnosměrného proudu do 200 A pomocí integrovaného senzoru proudu. Výstup těchto senzorů je napětí úměrné proudu. Jedna z nevýhod některých těchto integrovaných senzorů je hodnota napětí několik stovek mV při nulovém proudu. V tomto článku je využit mikroprocesorový systém pro řízení obvodu odstranění hodnoty napětí při nulovém proudu, měření napětí z integrovaného senzoru proudu, výpočet proudu, provedení korekce a zobrazení hodnoty proudu na LCD. Vyhodnocení přesnosti měření je prezentováno graficky formou závislosti relativních chyb na skutečném proudu.


Referáty

Sieťové protokoly a kvalita videoservisu
Ján Mihalík, s. 15-17 


Pohledy do minulosti elektrotechniky

Jakým studentem byl Nikola Tesla?
Daniel Mayer, s. 18-21 


Zprávy a oznámení

Nekrolog - doc. Ing. Karel Novotný, CSc.
s. 22 


Zprávy a oznámení

XXVII. konference Radiokomunikace
s. 23  


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.