2018Ročník 74Číslo 2018

Zveřejněno online 29.4.2018

High altitude balloon test flight of miniature low power dosimeter for small satellites
Jaroslav Laifr, Pavel Kovář, s. 1-3 

Abstrakt - Miniaturní nízkopříkonový dozimetrický systém využívající křemíkovou fotodiodu se scintilačním krystalem byl testován v rámci letu na stratosférickém balonu. Naměřené výsledky v průběhu stoupání i klesání balonu potvrdily použitelnost systému ve srovnání s užitím Geigerovy trubice.


Referáty

Videokomunikácie v mobilnych sieťach
Ján Mihalík, s. 4-6 


Zprávy a oznámení

Konference Radiokomunikace 2017
Olga Müllerová, s. 7-11  


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.