2010Ročník 66Číslo 1

Autonomní senzorový mikrosystém s mikrogenerátorem
Vladimír Janíček, Miroslav Husák, s. 1-5

Abstrakt - Integrované senzorové systémy zažívají v poslední době nebývalý růst hlavně ve vztahu k trendu miniaturizace. Jedním z problémů u těchto systémů je způsob zajištění jejich napájení. Tento článek popisuje autonomní tlakový senzor s integrovaným zdrojem elektrické energie, založeným na principu mikrogenerátoru. Toto zařízení je poté možno plně implementovat a k funkci již nevyžaduje žádné další externí zdroje energie, stává se plně soběstačnou jednotkou. Popisovaný senzor využívá polymerního materiálu PVDF, který je lehce zpracovatelný např. pomocí tisku.


Implementace aktivních prvků analogových obvodů pomocí diamantových tranzistorů a sledovačů
Dalibor Biolek, Viera Biolková, s. 6-10

Abstrakt - V článku je ukázáno, že řada moderních aktivních prvků (MAP) pro analogové zpracování signálu může být sestavena z tzv. diamantových tranzistorů (DT) a sledovačů - bufferů (DB), které jsou k dispozici jako komerční integrované obvody. Protože většina MAP není v současnosti uživatelům dostupná, tento způsob implementace daných prvků může být užitečný zejména k rychlému experimentálnímu ověřování konkrétních aplikačních obvodů. Elektrické charakteristiky DT a DB předurčují tyto součástky k zpracování signálů ve frekvenčním pásmu desítek megahertzů.


Zpřesňování okrajů objektů na nestacionárním pozadí
Martin Dobrovolný, s. 11-15

Abstrakt - Článek se zabývá nízkoúrovňovými technikami detekce vozidel v obrazovém signálu s nestacionárním pozadím. Popisovaná detekce vozidel je nedílnou součástí systémů inteligentního vedení vozidla. V článku je popsána metoda snížení počtu parazitních hran, produkovaných klasickými hranovými detektory, založená na aplikaci integrační metody. Navržená metoda využívá nestacionárního charakteru pozadí jednotlivých realizací obrazového signálu.


Referáty

Diamantový MESFET prvkem budoucnosti?
Jiří Kodeš, s. 16-19


Dopisy redakci

Modelování akumulačních prvků s proměnnými parametry v PSpice
Viera Biolková, Dalibor Biolek, s. 20


Příloha (nejen) pro mladé inženýry

Využití techniky “Callback” v prostředí SIMULINK®
Karel Zaplatílek, s. P1-P8

Abstrakt - Článek se zabývá základy tvorby, instalace a využití techniky Callback v prostředí systému Simulink®. Tato technika umožňuje podstatně rozšířit možnosti modelování obecně dynamických systémů v uvedeném prostředí. Příkazy techniky Callback je možné tvořit jak přímo v Simulink, tak v mateřském prostředí MATLAB®. Vytvořené modely systémů lze tak efektivně spouštět, řídit, vyhodnocovat, optimalizovat apod. Mimoto je však možné provázat existující modely s aplikačním GUI a významně tak obohatit nabízené možnosti.


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.