2009Ročník 65Číslo 2

Úvodník
Olga Müllerová, s. 1


Impulsní ultraširokopásmové systémy s vysílanou referencí
Petr Bezucha, s. 2-8

Abstrakt - Příspěvek se zabývá přenosem impulsních UWB signálů. Popsány jsou rovněž metody komunikace pomocí impulsních technik s vysílanou referencí a možnosti separace uživatelů spektra.


eLORAN – společník družicové navigace?
Jan Šafář, s. 9-15

Abstrakt - Tento článek upozorňuje na některé nedostatky družicových navigačních systémů a poukazuje na potřebu robustního záložního pozemského systému. Současný vývoj v oblasti rádiové navigace naznačuje, že by se takovou zálohou mohl v blízké budoucnosti stát nově vznikající systém eLoran.


Bezdrátové napájení indukční vazbou
Adam Bouřa, Pavel Kulha, Miroslav Husák, s. 16-22

Abstrakt - Článek se zabývá možnostmi využití indukční vazby k napájení bezdrátových systémů. Je zde uvedeno stručné odvození základních vztahů pro nedokonale vázané induktory s důrazem na optimální volbu pracovní frekvence, napětí a maximalizaci výkonu. Pro tři konkrétní případy jsou tu pak uvedeny výsledky z měření, které jsou dále srovnány se simulacemi v programu SPICE.


Návrh 1,5 a 2,5 bitové struktury dílčího bloku řetězového převodníku DA
Jiří Háze, Vilém Kledrowetz, Radimír Vrba, s. 23-27

Abstrakt - Tento příspěvek pojednává o návrhu dílčí části (blok AD-DA) řetězového(pipelined) převodníku DA. Návrh bloku AD-DA byl proveden s 1,5 a 2,5 bitovým rozlišením. Obě navržené struktury byly simulovány v návrhovém prostředí CADENCE v technologii CMOS 0,7 μm. Výstupem práce je také srovnávací studie obou bloků s přihlédnutím k možným aplikacím.


Jednoduchý RC model prvku s konstantním argumentem
Juraj Valsa, s. 28-31

Abstrakt - Článek uvádí relativně jednoduchá náhradní schémata prvků, majících v rozsahu několika dekád kmitočtu admitanci resp. impedanci s přibližně konstantním argumentem. Velikost argumentu může být nastavena na libovolnou hodnotu mezi nulou a ±90 stupni. Zvláštními korekčními prvky se dosahuje podstatného vylepšení průběhu argumentové (fázové) charakteristiky obvodu, takže je možno realizovat prakticky použitelné obvody i s méně než 10 součástkami.


Zprávy a oznámení

Nekrolog - Prof. Ing. Josef Čajka, DrSc.
Dalibor Biolek, s. 32


Příloha (nejen) pro mladé inženýry

Memristor a jeho místo v teorii obvodů
Dalibor Biolek, Zdeněk Biolek, Viera Biolková, s. P1-P16

Abstrakt - V květnu 2009 uplynul rok od uveřejnění významného objevu, který v blízké budoucnosti pravděpodobně změní svět informačních technologií. Skupině výzkumníků z laboratoří Hewlett-Packard se podařilo vyrobit experimentální vzorek memristoru, tzv. čtvrté elementární pasivní součástky elektrotechniky, jejíž existence byla předpovězena v r. 1971. Cílem článku je podat vysvětlení toho, co je memristor, jaké jsou jeho předpokládané aplikace, a pokusit se o vymezení jeho místa v současné teorii obvodů. Je rovněž poukázáno na širší souvislosti memristoru s memristivními systémy a s posledními směry výzkumu tzv. memkapacitorů a meminduktorů. Je popsána i metodologie SPICE modelování takovýchto systémů.


česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.