Redakční rada

Vedoucí redaktor:

Dalibor Biolek, Univerzita obrany, Brno

Čestný člen:

Václav Žalud, České vysoké učení technické, Praha

Odborní redaktoři:

Zdeněk Kolka, Vysoké učení technické, Brno

Lubomír Brančík, Vysoké učení technické, Brno

Karel Hájek, Univerzita obrany, Brno

Josef Dobeš, České vysoké učení technické, Praha

Jiří Mišurec, Vysoké učení technické, Brno

Jaroslav Kalous, Univerzita obrany, Brno

Jaroslav Kadlec, Vysoké učení technické, Brno

Marie Sedlaříková, Vysoké učení technické, Brno

Členové:

Pavol Bauer, TU Delft, Holandsko

Pavel Bezoušek, Univerzita Pardubice

Tomáš Dostál, Vysoká škola polytechnická, Jihlava

Peter Farkaš, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

Marcel Harakaľ, Akadémia ozbrojených síl L.Mikuláš, Slovensko

Amit Chaundry, Panjab University, Chandigarh, Indie

Jozef Juhár, Technická univerzita, Košice, Slovensko

Jaafar Al Kheir, Tishreen University Lattakia, Sýrie

Jiří Masopust, Západočeská univerzita, Plzeň

Daniel Mayer, Západočeská univerzita, Plzeň

Vratislav Michal, CPE-ST Ericsson, Grenoble, Francie

Petr Moos, České vysoké učení technické, Praha

Olga Müllerová, Český telekomunikační úřad, Praha

Josef Paleček, Vysoká škola báňská – TU Ostrava

Jaroslav Sklenář, University of Malta, Malta

Milan Štork, Západočeská univerzita, Plzeň

Daša Tichá, Žilinská univerzita, Slovensko

František Vejražka, České vysoké učení technické, Praha

Jiří Vlach, University of Waterloo, Kanada

Miroslav Vlček, České vysoké učení technické, Praha

Jan Vrba, České vysoké učení technické, Praha

Radimír Vrba, Vysoké učení technické, Brno

Výkonný redaktor, předplatné, distribuce:

Miloslav Šplíchal

Technická podpora:

Josef Špaček

Redaktor online verze a webu:

Josef Bajer, Univerzita obrany, Brno

česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.