Informace pro autory

Šablony pro psaní článků ve Wordu:


 Hlavní článek
 Příloha pro mladé inženýry
 Dopis redakci
 Úhel pohledu
 Pro inspiraci
 Referát
 Zprávy a oznámení
 Recenze
 Vše

Slaboproudý obzor je časopis, evidovaný v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Tento seznam, schválený Radou pro výzkum a vývoj, je zveřejněn - včetně informací o jeho vzniku a platnosti a o výhodách pro autory článků z těchto periodik - na www.vyzkum.cz.

Časopis Slaboproudý obzor je určen k rychlému uveřejňování publikací, a to jak původních odborných a vědeckých prací, tak i referátů kompilačního charakteru, recenzí odborných knih a počítačových programů, informací o nových normách a nejrůznějších dalších zpráv z oblasti slaboproudé elektrotechniky, informatiky a zpracování signálů.

Články jsou publikovány v českém nebo slovenském jazyce. Ve výjimečných případech může být článek napsán i v angličtině. Typickým příkladem je článek zahraničního doktoranda. O těchto případech rozhoduje redakce individuálně.

Příspěvky nejsou honorovány. Je doporučeno, aby po přijetí článku autor uhradil nepovinný publikační poplatek. Na rok 2017 je jeho výše stanovena na 750 Kč za každou započatou stranu. Po úhradě publikačních nákladů je článku zajištěna absolutní priorita, což znamená, že redakce zajistí otištění článku v nejbližším čísle.

Slaboproudý obzor uveřejňuje následující typy příspěvků:

a) Hlavní článek (3-8 stran).
b) Příloha (nejen) pro mladé inženýry (4-16 stran).
c) Dopis redakci (1-4 strany).
d) Úhel pohledu (1-4 strany).
e) Pro inspiraci (1 strana).
f) Referát (1-4 strany).
g) Ostatní, např. zprávy, oznámení, recenze knih apod.

Doporučený počet stran příspěvku je uveden v závorce.

Příspěvky typu a) až f) prochází recenzním řízením. Pro jednotlivé typy příspěvků jsou vytvořeny elektronické šablony ve Wordu.

Redakce přijímá příspěvky pouze elektronickou formou prostřednictvím emailu redakce@slaboproudyobzor.cz. V příloze k emailu zašlete zazipovaný soubor, obsahující originální soubor DOC nebo DOCX a jeho PDF verzi. V průvodním emailu uveďte i anglickou verzi názvu článku. V případě, že autorem je doktorand a nabízený příspěvek je z kategorie a) až f), uveďte i kontaktní údaje na svého školitele.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvek obratem odmítnout, pokud nevyhovuje předepsané šabloně nebo pokud jeho obsah či úroveň jazyka zjevně neodpovídají běžným požadavkům na odbornou publikaci. V opačném případě je příspěvek zařazen do oponentního řízení. Jeho průběh je řízen příslušným redaktorem.

Zveřejnění elektronické verze nebo vytváření kopií publikovaného článku bez souhlasu vydavatele časopisu autorem (nebo autory) nebo jinou osobou není povoleno.

Vydavatel předpokládá v budoucnu zveřejňovat elektronické verze vydaných článků na webu časopisu. Zasláním příspěvku do redakce autoři vyjadřují souhlas s tímto zveřejněním.

česky | english


Informace pro

autory

recenzenty

 

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.